SURAH NAAS

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiim

Qul-a-'uuzu bi-Rabbin NAAS. Malikin-Naas, Ilaahin-Naas. Min-sharril-waswaasil-khan-Naas; Allazii yuwas-wisu fii su-duurin-Naas. Minal-jinnati wan-Naas.