Ghusl Ka Sunnat Tareeqa

Sab se pehle paak hone ki niyyat kare, phir donon haath gatton tak dhoye, phir sharmgaah ko dhoye, phir badan par kahin naapaaki wagaira lagi ho to us ko dhoye, pghir mukammal wuzu kare, phir sar par paane daale, phir daayein kandhe par paani daale, phir baayein kandhe par paani daalein, phir baaqi badan par paani daale, isi tarah teen martaba poore badan par paani daale, saath saath badan ko male, saabun wagaira laga le. Is ka khaas khayaal rakhe ke agar nahaate waqt satar khula ho to qible ki taraf rukh na ho.